15.4.2013

Historie společnosti Debica

debica První pneumatiky vyrobené společností Debica spatřily světlo světa 30. března 1939. Slavnostní otevření se konalo 4. dubna 1939. V současnosti má velký podíl ve společnosti Debica světový výrobce pneumatik The Goodyear Tyre & Rubber Company, který vlastní 76,406% akcií.

Při otevření měla továrna 260 pracovníků výroby, kteří pracovali ve třech směnách, 16 vývojových a technických pracovníků a 9 administrativních pracovníků. Počáteční výroba byla poměrně malá. Za den bylo vyrobeno asi 350(výrobní kapacita byla 600) sad pneumatik v sedmi různých velikostech. Pneumatiky byly určeny pro polskou armádu.

Technologie výroby pneumatik byla velice rychle zvládnuta a do pěti měsíců od otevření, v létě roku 1939, měl podnik již 600 zaměstnanců. Výroba rapidně vzrostla a byly představeny nové produktové řady pneumatik. Vývoj závodu byl bohužel přerušen druhou světovou válkou.

Po válce musel závod získat stroje a zařízení zpět od poražených Němců a navázat na výrobu pneumatik započatou před válkou. To se úspěšně povedlo během pouhých dvou let.

V první polovině 50-tých let musel závod rychle naplnit rostoucí poptávku po pneumatikách. Byla potřeba zvýšit produkci, což znamenalo změnit výrobní technologie, postavit nové objekty a nakoupit moderní stroje a zařízení.

Šedesátá léta se opět nesla ve znamení intenzivního vývoje továrny. Byl postaven nový závod, došlo také k modernizaci strojů, ale především byly zahájeny práce na modernizaci pneumatik. Byl vytvořen základ pro výzkumné zařízení.

Sedmdesátá léta znamenala velký zlom v historii firmy Debica. Bylo postaveno několik velkých výrobních oddělení pro sériovou výrobu radiálních pneumatik.

Na konci sedmdesátých let došlo ke krizi, která zasáhla polskou, centrálně řízenou ekonomiku. Na konci první poloviny osmdesátých let byla zahájena výstavba nového závodu. Dokončen byl koncem roku 1986. Nový závod byl uveden do provozu na konci roku 1988. Cílem bylo dosáhnout výroby 800 000 kusů pneumatik ročně. Společnost má 700 zaměstnanců.

V posledním desetiletí dvacátého století byl obdobím restrukturalizace a nastavení nové ekonomické situace, včetně úspěšného privatizačního procesu.

S příchodem 21. století dochází k velkým investicím do všech výrobních odvětví společnosti Debica, včetně výstavby obrovského moderního logistického centra. Velký podíl společnosti získává velký hráč na poli výroby pneumatik, společnost Goodyear.